Kieli- ja kansainvälisyyskasvatus

ENGLANTI

Englannin kielen oppimisen tärkein tavoite on myönteinen asenne uutta kieltä kohtaan sekä riemuitseminen uuden oppimisesta.

 

Englannin kieltä omaksutaan ennen kaikkea luonnollisissa tilanteissa, mutta mukana on myös vaikutteita ohjatusta opetuksesta. Aikuiset käyttävät englantia lauluissa, saduissa, loruissa sekä käytännön yksinkertaisissa asioissa (kuten esimerkiksi ruokailun, pukeutumisen, askartelun tai arkisten työtehtävien yhteydessä). Tällöin puhutaan tiedostamattomasta kielenomaksumisesta. Tiedostamattoman kielenomaksumisen merkitykselle asetetaan pääpaino, sillä jokaisessa oppimistilanteessa on vaikutteita myös tiedostamattomasta kielenomaksumisesta, lapsi oppii kuin vahingossa. Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi täytyy tiedostamatonta omaksumista tehostaa tietyllä määrällä tietoista oppimista. Näillä ”Enkkutuokioilla” opitaan uutta sanastoa leikin ja pelien avulla.

RUOTSI

Ruotsin kielen tavoitteet ovat Jappebon kielikylpyryhmässä laajemmat. Lapsilla on tavoitteena omaksua ruotsin kieltä riittävän hyvin voidakseen siirtyä ruotsinkieliseen opetukseen koulussa. Jappebossa on kolme aikuista, jotka puhuvat äidinkielenomaista ruotsia ja lasten kanssa käyttävätkin ainoastaan ruotsin kieltä. Jappebon toiminnassa painottuu keskittyminen kieleen, kommunikaatioon ja kielelliseen tietoisuuteen. Vieraan kielen oppiminen perustuu runsaaseen kielen kuulemiseen ja käyttöön, leikki ja laulu ovat menetelminä keskeisellä sijalla.

 

Yhteistyö vanhempien ja yhdistyksen Tavastsvenska föräldraföreningen rf kanssa on tiivistä. Yhteistyössä on hoidettu mm ruotsinkielinen Muskari, koululaisten loma-ajan hoito, leikkimökin rakentaminen, kesämatkat Ruotsiin ja leikkivälineiden hankkiminen.

 
 
 
 
 
 

Jaarlin Päiväkodit

Miehistönkatu 3 (Poltinahon JAP),
13130 Hämeenlinna

toimisto@jappi.fi
040 7088557