Japin filosofia

Toiminta-ajatus ja arvot

Kasvatuksen ja opetuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa ja sosiaalisessa ilmapiirissä  pienryhmäpedagogiikan keinoin.

 

PUNAINEN LANKA

hyvät tavat, toistemme kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, rehellisyys, vastuullisuus

VIHREÄ LANKA

ympäristö- ja luontokasvatus, kestävä kehitys, kokemusperäinen oppiminen

 

"On vain kaksi kestävää perintöä jotka kannattaa toivoa pystyvänsä antamaan lapsilleen: juuret ja siivet."

- Hodding Carter -

Kasvatus ja opetus edellyttävät määrätietoista arvopäämääriin suuntautumista, perusteltujen valintojen tekemistä ihanteiden ja arvostusten pohjalta. Kasvatus ja opetustyö ovat yhteiskunnallista toimintaa. Pyrkimys demokratiaan, ihmisarvon kunnioittamiseen, oikeudenmukaisuuteen ja luonnon elinkelpoisena säilyttämiseen ovat ohjenuoria kasvatustyölle. Kasvatuksessa on vahvistettava myös yksilön minuutta hyvän elämän rakennusaineena ja kasvualustana hyvinvoivalle yhteisölle.  Japin toiminta- ja perusarvot kiteytyvät selkeästi yhteen arvoon: tavoitteena on onnellinen lapsi.

Japin luonto- ja liikuntapainotteisen päiväkodin arvomaailma perustuu käsitykseen kestävän kehityksen ymmärtämisestä. Toiminnalla vaalitaan asenteita, jotka tähtäävät elämää laajasti kunnioittavien tapojen ja valintojen sisäistämiseen. Eettisyys korostuu; oman mielensä, kehonsa ja ympäristönsä kunnioittaminen opitaan samalla kun opetellaan kunnioittamaan luontoa ja toisia lapsia ryhmässä toimiessa. Lapsia ohjataan tarkastelemaan luonnon pieniä ihmeitä, oppaina toimii luonnon oma estetiikka ja järjestys. Lapsi huomaa kuinka luontoa on kaikkialla ja sen läheisyys rikastuttaa elämää.  Lähiluonto ja metsä tarjoavat paikan seikkailulle.

Tavoitteena on lasten ehdoilla tapahtuva laadukas varhaiskasvatus, jota toteutetaan pienissä ryhmissä kodinomaisissa olosuhteissa ja yhteistyössä vanhempien kanssa. Lasta tuetaan ja ohjataan yhdessä vanhempien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

 

Lasta ymmärtävä, arvostava, kannustava ja kunnioittava ilmapiiri syntyy avoimesta vuorovaikutuksesta ja lapsen kehityspsykologian ymmärtämisestä.

Yhdessä sovitut selkeät rajat ja säännöt luovat turvallisuutta. Turhia sääntöjä karsitaan: keinussa saa seisoa ja siitä hyppiminen on hauskaa!

Lasten on saatava liikkua! Lapsi liikkuu mielellään ja oppii tekemällä - me annamme siihen mahdollisuuden.

Liikuntaa ja laadukasta monipuolista ohjattua toimintaa on vapaan leikin ohella runsaasti, joten illalla ei enää tarvitse lähteä harrastuksiin. Näin mahdollistuu perheen yhteinen aika arki-iltaisin.

Lapsille tarjotaan Japissa turvallinen arki, mutta elämykselliset retket tekevät päivähoidosta ainutlaatuista.

Retkien lisäksi yhteiset juhlat tuovat väriä elämään. Suomalaisten juhlien lisäksi vietämme kansainvälisiä juhlia: Halloween naamiaisineen, Thanksgiving täytettyine kalkkunoineen, Valentine`s day isovanhempien kanssa, vihreä St Patrick`s day, Lucia-juhla kulkueineen. uvan opetuksen lähtökohtana. Kokemusten kautta saavutetaan uuden oppimisesta innostuneita ja minäkuvaltaan vahvoja, onnellisia lapsia.

 

Pienet päiväkotiyksiköt tukevat tavoitetta tiiviistä yhteisöllisyydestä. Perheille järjestetään yhteisiä tapahtumia, joissa vanhemmat voivat tutustua toisiinsa. Perinteeksi on muodostunut toteuttaa myös retki Kansallisbalettiin katsomaan Pähkinänsärkijä-balettia yhdessä perheiden kanssa.

Panostamme henkilöstön koulutukseen ja osaamiseen. Innostunut ja ammattitaitoinen henkilöstö mahdollistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamisen Japin filosofian mukaisesti.

 
 

Jaarlin Päiväkodit

Miehistönkatu 3 (Poltinahon JAP),
13130 Hämeenlinna

toimisto@jappi.fi
040 7088557