Ajankohtaista

Lue ajankohtaisia asioita Japista!

 • Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu antaa hyviä mahdollisuuksia rohkeasti kokeilla uusia toimintatapoja ja kehittää toimintakulttuuria. Kokeilulaki korostaa esiopetuksen vaikuttavuuden, lapsen eheän päivän ja yhtenäisen oppimisen polun merkitystä ja samalla haastaa kehittämään näitä. Kokeilussa etsitään uusia tapoja kahden ikäluokan yhteiselle laadukkaalle työskentelylle ja oppimiselle. Tämän lisäksi yhteistyötä tehdään aiemman varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksessa olevien lasten kanssa. Samalla kehitetään entistä sujuvampia siirtymäkäytäntöjä.

  (Luonnos Kaksivuotisen esiopetuksen opetussunnitelman perusteiksi, OKM 11/2020)

  Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkaa 1.8.2021 ja päättyy toukokuussa 2024. Kokeiluun voivat osallistua vuosina 2016 syntyneet lapset. Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM on valinnut kokeiluun osallistuvat päiväkodit. Japista mukaan ovat päässeet Enkkulan ja Tarvasmäen yksiköiden vuonna 2016 syntyneet lapset.
  Japissa on aloitettu viisivuotiaiden opetuksen kehittämistyö syksyllä 2020. Haluamme edelleen kehittää sekä viisivuotiaiden että esikoululaisten toimintatapoja, oppimisympäristöjä ja -kulttuuria. Tavoitteena on eheyttävä, kokonaisvaltainen, lapsilähtöinen ja laaja-alainen toimintasuunnitelma, jonka toteutumista dokumentoidaan ja arvioidaan suunnitelmallisesti.

  Kokeiluperusteissa lapsille ei aseteta tavoitteita, vaan tavoitteet määrittävät opetusta, kasvatusta ja huolenpitoa. Leikkiä ja leikin merkitystä korostetaan lapsilähtöisinä työskentelytapoina. Perusteissa on vahvistettu kestävään elämäntapaan liittyvää laaja-alaista osaamista. Painotetaan hieman aiempaa enemmän monilukutaitoa ja matemaattisen ajattelun kehittymisen tukemista. Pedagogisen dokumentoinnin tavoitteet kuvataan ja määritellään. Kannustetaan eri ikäisten lasten yhdessä toimimiseen. Korostetaan lapsen kokeman eheän päivän merkitystä. Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto yltävät nyt myös 5-vuotiaisiin.

  Lue tästä koko tiedote

    Takaisin