Adress: Kettumäentie 2, 13300 Tavastehus
Öppna: klockan 7.00–17.00

Barnen är 1-6 år

Svenskspråkig dagvård och förundervisning (köpeavtal med Tavastehus stad)

Jappebo

Språkdusch för finskspråkiga barn

Jappebo är en filial med sex smågrupper, tre svenskspråkiga och tre språkdusch-grupper. Språkdusch-grupperna är avsedda för finskspråkiga familjer som i framtiden har möjlighet att flytta över barnen till svenskspråkigt språkbad. Språkbad ger en möjlighet för barnen att fortsätta på den svenska skolstigen i Tavastehus.

Osoite: Kettumäentie 2, 13300 Hämeenlinna
Avoinna: klo 7.00–17.00

Lapset ovat 1-6 -vuotiaita

Ruotsinkielistä päivähoitoa ja esiopetusta  (ostopalvelusopimus Hämeenlinnan kaupungin kanssa)

Ruotsinkielinen kielisuihkuryhmä

Jappebossa on kuusi pienryhmää. Kolme ryhmää on kokonaan ruotsinkielisiä, joissa toteutetaan myös täydellistä kielikylpyä. Kolme kielisuhkuryhmää on tarkoitettu suomenkielisille perheille, jotka mahdollisesti haluavat jatkossa siirtää lapsensa ruotsinkieliseen kielikylpyryhmään.

Ruotsinkielisestä kielikylpyryhmästä on mahdollisuus aloittaa koulunkäynti Hämeenlinnassa ruotsinkielisellä luokalla. Suomenruotsalaisten kulttuuri tulee tutuksi mm Lucia-päivän juhlistamisella.