Esiopetus

Tavoitteellista ja innostavaa esiopetusta

Japilla on oma esiopetuksen opetussuunnitelma, jota noudatetaan kaikissa Japin eskareissa. Se pohjautuu valtakunnalliseen esiopetussuunnitelman perusteisiin ja Hämeenlinnan Satakieli-pedagogiikkaan. Kaksivuotisen esiopetuskokeilun piirissä olevissa esiopetusryhmissä Enkkulassa ja Tarvasmäessä noudatetaan Kaksivuotisen kokeilun esiopetussuunnitelmaa.

Oppimisen edellytys on, että lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin hän on. Lapsia ei verrata toisiinsa eikä heidän osaamistaan arvioida suhteessa muihin lapsiin. Korostetaan lapsen vahvuuksia myönteisellä palautteella, mikä kehittää positiivista minäkuvaa.  Erilaisuus on arvokas asia, sitä halutaan vaalia ja arvostaa.

Tuetaan lapsen luontaista uteliaisuutta, huomioidaan lapsen omat kiinnostuksen kohteet ja tarjotaan lapselle sopivasti haasteita uusien asioiden omaksumiseen.  Oppimisen menetelmänä esiopetuksessa on usein liikunta, leikki, peli ja tutkiminen. Asioita opitaan lapsen oman tekemisen ja toiminnan kautta. Äidinkieli on avain kaikkeen oppimiseen, sen kehittäminen on esiopetuksessa läsnä joka päivä. Matematiikka ja luonnontiede antavat mahdollisuuden oivalluksista nauttimiseen. Kuvataiteissa ja musiikissa lapsella on mahdollisuus luovaan prosessiin ja itsensä toteuttamiseen. Motoristen taitojen edistämisellä on suuri vaikutus oppimiseen sekä lapsen sosio-emotionaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen.

Kotikaupunki tulee tutuksi, bussiin hypätään lähimmältä pysäkiltä tai vaihtoehtoisesti kävellään välillä hämmästyttäviäkin matkoja iloisesti rupatellen ja keskustellen. Kaikki eskarit viettävät linnapäivän tai useammankin, jolloin Hämeen Linnan kaikki nurkat tulevat kolutuksi. Japin eskarit tietävät, mikä on Palanderin talo ja millainen Hämeenlinna oli sata vuotta sitten. Sibeliuksen syntymäkoti auttaa lasta ymmärtämään kansallissäveltäjämme arvon.

Eskareiden retket

Japin Eskareiden vuoteen sisältyy ihania retkiä. Eskarit tekevät retken teatteriin Helsinkiin tai Tampereelle. Helsingissä käydään myös tutkimassa koko päivän ajan luonnon ihmeitä Luonnontieteellisessä museossa. Eskarivuosi huipentuu toukokuussa, jolloin vietetään koko päivä Suomenlinnassa. 

Japin eskarista lähtee koulutielle innokas ja tiedonhaluinen oppilas, jolla on takanaan kokemusten ja elämysten eskarivuosi.

Japin esiopetusryhmät

 • Poltinahon JAP
  Beejappi
  Deejappi
  Poltinahon metsäryhmä 
 • JAP Enkkula (osittainen englanninkielinen ryhmä)
 • Jappebo (ruotsinkielinen ryhmä)
 • JAP Aulanko (metsäryhmä) 
 • JAP Tarvasmäki