Ympäristökasvatus

Kestävän kehityksen ymmärtäminen

Japin luonto- ja liikuntapainotteisen päiväkodin arvomaailma ja ympäristökasvatus perustuvat käsitykseen kestävän kehityksen ymmärtämisestä.

Toiminnalla vaalitaan asenteita, jotka tähtäävät elämää laajasti kunnioittavien tapojen ja valintojen sisäistämiseen. Eettisyys korostuu: oman mielensä, kehonsa ja ympäristönsä kunnioittaminen opitaan samalla, kun opetellaan kunnioittamaan luontoa ja toisia lapsia ryhmässä toimiessa. Lapsia ohjataan tarkastelemaan luonnon pieniä ihmeitä, oppaina toimivat luonnon oma estetiikka ja järjestys.

Lapsi huomaa, kuinka luontoa on kaikkialla ja sen läheisyys rikastuttaa elämää.  Lähiluonto ja metsä tarjoavat paikan seikkailulle.

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu meille kaikille.

Tavoitteena on syventää tietoisuutta kestävän kehityksen välttämättömyydestä, luoda myönteisiä asenteita, antaa riittävästi tietoa ja taitoa sekä tarjota käytännön esimerkkejä ja toimintamalleja.

Ympäristö ja luonnontieto tarjoavat luontoelämyksiä, arkipäivän ympäristöystävällistä toimintaa, yhdessä tekemistä, havainnointia, tutkimusta, satua ja seikkailua sekä oivaltamisen riemua.

Vastuu omasta lähiympäristöstä korostuu. Kestävän kehityksen periaatteisiin kuuluu pyrkimys muuttaa käyttäytymismalleja ympäristöä kuluttavista ympäristöä säästäviin toimintatapoihin. Hyvät tavat ja muiden ihmisten huomioiminen liittyvät sosiaaliseen kestävyyteen olennaisesti.