Japin filosofia

Paljon mielenkiintoista toimintaa pienryhmissä

Japissa oppiminen tapahtuu leikin ja toiminnan kautta. Lapsi on aktiivinen osallistuja oppimisprosessissa. Lapset toimivat pienryhmissä koko päivän ajan. Lapsen päivän eheyttä vaalitaan ja pysyvät sosiaaliset suhteet ovat tärkeä tavoitteemme.

Haluamme tukea lapsen luontaisen oppimishalun säilymistä, valaa uskoa lapsen omiin mahdollisuuksiin uuden oppimisessa ja tarjota oivaltamisen elämyksiä.

Lapsen kielellistä kehitystä tuetaan draaman, kirjallisuuden, saduttamisen ja kerronnan avulla. Äidinkieli on kaiken muun oppimisen väline ja tärkeä osa vuorovaikutustaitoja. Siksi sen asema on ehdottoman tärkeä. Englanninkieli on lisämauste, sen oppiminen on hauskaa ja pienelle lapselle helppoa. Ruotsinkieltä opitaan Jappebossa joko kielikylpy- tai kielisuihkuperiaatteella vanhempien toivomusten mukaisesti. 

Tavoitteena onnellinen ja itseensä luottava lapsi

  • lasta kiitetään useammin kuin moititaan
  • lapselle kerrotaan, että häntä arvostetaan hänen itsensä vuoksi
  • lapselle järjestetään monia onnistumisen elämyksiä
  • lapselle asetetaan järkevät rajat
  • lapselta ei vaadita täydellisiä suorituksia
  • lapsen annetaan epäonnistua
  • lasta ei verrata muihin lapsiin
  • lasta rohkaistaan luovuuteen
  • lasta kannustetaan itsenäiseen ajatteluun
  • lapsi saa osallistua toiminnan suunnitteluun

 

Lue Japin strategia