Kielet ja kansainvälisyyskasvatus

Englanti

Englannin kielen oppimisen tärkein tavoite on myönteinen asenne uutta kieltä kohtaan sekä riemuitseminen uuden oppimisesta.

Englannin kieltä omaksutaan ennen kaikkea luonnollisissa arjen tilanteissa, mutta mukana on myös vaikutteita ohjatusta opetuksesta. Aikuiset käyttävät englantia lauluissa, saduissa, loruissa sekä käytännön yksinkertaisissa asioissa (kuten esimerkiksi ruokailun, pukeutumisen, askartelun tai arkisten työtehtävien yhteydessä). Tällöin puhutaan tiedostamattomasta kielenomaksumisesta.

Tiedostamattoman kielenomaksumisen merkitykselle asetetaan pääpaino, sillä jokaisessa oppimistilanteessa on vaikutteita myös tiedostamattomasta kielenomaksumisesta, lapsi oppii kuin vahingossa. Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi täytyy tiedostamatonta omaksumista tehostaa tietyllä määrällä tietoista oppimista. Näillä ”Enkkutuokioilla” opitaan uutta sanastoa leikin, laulujen, lorujen ja pelien avulla.

Ruotsi

Ruotsin kielen tavoitteet ovat Jappebon kielikylpyryhmässä laajemmat. Osalla lapsista on tavoitteena omaksua ruotsin kieltä riittävän hyvin voidakseen siirtyä ruotsinkieliseen opetukseen koulussa. Jappebossa osa aikuisista käyttää lasten kanssa ainoastaan ruotsin kieltä, osa enimmäkseen suomea ruotsilla rikastaen. 

Jappebon toiminnassa painottuvat keskittyminen kieleen, kommunikaatioon ja kielelliseen tietoisuuteen. Vieraan kielen oppiminen perustuu runsaaseen kielen kuulemiseen ja käyttöön, leikki ja laulu ovat menetelminä keskeisellä sijalla.

Yhteistyö vanhempien ja yhdistyksen Tavastsvenska föräldraföreningen rf kanssa on tiivistä. Yhteistyössä on hoidettu mm. koululaisten loma-ajan hoito, leikkimökin rakentaminen, leikki- ja opetusvälineiden hankkimisia ja onpa toteutettu jopa perheiden yhteisiä kesämatkoja Ruotsiin.

Muut kielet

Japin kieliohjelmaan kuuluu myös muita kieliä:

ranska, viro, kreikka ja portugali.

Lapsille on mahdollisuus tutustua leikinomaisesti näihin kieliin. Tietoisuus muistakin kielistä lisääntyy ja lapsella herää uteliaisuus vieraisiin kieliin ja kulttuureihin.