Liikuntakasvatus

Liikunnan riemua arkeen

Tavoitteena on liikunnan ilon ja riemun kokeminen sekä lasten luonnollisen liikunnanhalun ja -tarpeen tyydyttäminen.

Varhaislapsuuden myönteisillä ja säännöllisillä liikuntakokemuksilla voidaan edesauttaa liikunnallisen elämäntavan omaksuminen. Fyysisellä kehityksellä ja motoristen taitojen edistämisellä on suuri vaikutus oppimiseen sekä lapsen sosio-emotionaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen. Liikuntakasvatuksessa leikin suuri merkitys on kiistaton.

Liikuntaa harrastetaan monessa eri muodossa, jotta jokaiselle löydetään mieluisia lajeja. Liikuntatuokioiden järjestämisessä sisällön monipuolisuus on keskeinen tavoite. Tavoitteena on motorististen perustaitojen opettelu ja kehittäminen.

Liikunta edistää myönteisen minäkuvan kehittymistä ja lasten sosiaaliset taidot kehittyvät: vuoron odottaminen, yhteispeli ja yhteishenki (joukkueet, viestit) sekä toisten auttaminen kuuluvat olennaisesti liikuntaan. Liikunnassa korostetaan reilun pelin merkitystä, vastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on, että kukin voi nauttia liikunnasta eikä lapsia aseteta paremmuusjärjestykseen. Keskinäistä kilpailua ei korosteta.

Yksittäisen lapsen taidot ja erityinen lahjakkuus huomioidaan rohkaisemalla ja keskustelemalla siitä lapsen ja vanhempien kanssa. 

Liikuntakasvatuksen vuosisuunnitelma

Japissa on liikuntakasvatuksen vuosisuunnitelma, minkä pohjalta liikuntatuokiot suunnitellaan. Liikunnan monipuolisuus, ilo ja lapsen aktiivinen liikkuminen ovat jokaisen tuokion tavoitteena.

Japilla on sopimus Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n kanssa, mikä oikeuttaa jappilaiset käyttämään Poltinahon saleja ja jäähalleja koko vuoden ajan. Usein liikuntatuokiot pidetään myös ulkona, tuokion sisältö ja sää vaikuttavat tilaratkaisuun. Metsässä liikkuminen tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan.

Lapsen motorinen kehitys

Motorisen kehityksen kaudet:

 • Akrobatia 
 • Taitotemput
 • Nopeus 
 • Yhdistelmäliikkeet 
 • Tasapainoilu 
 • Hyppely 
 • Kiipeily 
 • Koppaaminen 
 • Heittäminen 
 • Pyöriminen 
 • Liukuminen 
 • Keinuminen 
 • Heiluminen 
 • Juokseminen 
 • Käveleminen 
 • Konttaaminen 
 • Ryömiminen

Kuntotekijät:

 • kestävyys
 • voima
 • liikkuvuus  
 • nopeus

Motoriset taitotekijät:

 • tasapaino
 • rytmikyky
 • avaruudellinen suuntautumiskyky 
 • erottelukyky
 • muuntelukyky
 • reaktiokyky 
 • yhdistelykyky