Jaarlin Päiväkodit Oy

Jaarlin Päiväkodit Hämeenlinnassa

Jaarlin Päiväkodit Oy JAP on kieli- ja liikunta- sekä luontopainotteinen yksityinen päiväkoti, jonka lastentarhanopettaja Sari Järvinen ja lääkäri Markku Järvinen ovat perustaneet vuonna 2009.

Toiminta on nopeasti laajentunut ja yhdeksässä eri yksikössä on noin 400 lasta. Henkilökuntaa Japissa on noin 60.

Toimialueenamme on Hämeenlinna. Yrityksen strateginen tavoite on tarjota laadukkainta varhaiskasvatusta ja esiopetusta toimialueellaan.

Yhteistyö kotien kanssa

Lapsi elää samanaikaisesti kodin ja varhaiskasvatuksen vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta lapsen kokonaisvaltaisen hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Vanhemmilla on kuitenkin ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta sekä oman lapsensa tuntemus.

JAP tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa osaltaan lapsen opetuksesta ja kasvatuksesta. Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää lasten kasvua, kehitystä ja oppimista sekä lisätä turvallisuutta ja hyvinvointia. Lapsen viihtyvyyden, kasvamisen ja oppimisen kannalta on tärkeää luoda luottamuksellinen yhteys henkilöstön ja huoltajien välillä.

 

Lue Japin strategia