Leikit

Leikkiminen

Lapsilla pitää olla jokaisena päivänä mahdollisuus hyvään leikkiin. Japin päiväkotien tilat ja toiminta on suunniteltu siten, että se houkuttelee monipuoliseen leikkiin.

Aikuinen on tietoinen lasten sosiaalista suhteista ja auttaa haastavissa tilanteissa. Jokainen lapsi otetaan mukaan leikkiin, kohteliaat käytöstavat auttavat lasta empaattisuuteen ja toisten huomioon ottamiseen.

Lapsilähtöisyys vaatii toteutuakseen lasten tuntemista ja heidän kanssaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa olemista. Lapsen osallisuus leikin suunnitteluun ja mahdollisuus leikkiin ovat keskeisiä asioita ryhmän päivän kokonaisuutta ja eheyttä suunniteltaessa. Pedagoginen leikki vaatii useimmiten aikuiselta suunnitelmallisuutta ja etukäteisvalmisteluja. 

Leikit ovat monipuolisia ja aikuinen auttaa lapsia rikastuttamaan leikkejä. Draaman keinoin leikit saavat uusia ulottuvuuksia. Roolileikit muuttavat muotoaan aikuisten innoittamana, kun kotileikki vaihtuu välillä kauppaleikiksi tai vaikka lentokoneleikiksi.

Näytteleminen ja satujen dramatisointi on hauskaa ja siihen liittyy erilaisia toimintoja lavasteiden valmistuksesta puvustukseen ja musiikkiin. Rakenteluleikkeihin tarjotaan uusia elementtejä sisällä, pihassa ja metsässä. Muovailuun yhdistetään uusia asioita ja materiaalin vaihtuminen taikataikinasta välillä pullataikinaan innostaa lapsia. 

 

Lisää: Leikin monet mahdollisuudet