Leikin monet mahdollisuudet

Leikin ohjaaminen, tukeminen ja rikastaminen 

Eri-ikäisten lasten leikki edellyttää aikuiselta erilaista roolia. 
Aikuisten työ rikastaa leikkiä: aikuisen mallin merkitys ja lapsen mahdollisuus osallistua ”oikeaan” työhön on olennainen osa leikin rikastuttamista. Leivotaan ja siivotaan yhdessä, otetaan lapset mukaan oikeaan työntekoon sisällä ja ulkona. 

Aikuisen rooli leikin kehittäjänä toteutuu ulko- ja sisäleikkien aikana – myös ns. vapaan leikin aikana. Nämä ajat kannattaa hyödyntää havainnoimalla, rikastamalla ja osallistumalla lasten leikkiin. Leikkijöiden välisiä sosiaalisia suhteita kannattaa havainnoida, tässä on mahdollisuus kurkistaa lasten maailmaan. 

Pedagoginen leikki vaatii useimmiten aikuiselta suunnitelmallisuutta ja etukäteisvalmisteluja. 

Lapsilähtöisyys vaatii toteutuakseen lasten tuntemista ja heidän kanssaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa olemista. Lapsen osallisuus leikin suunnitteluun ja mahdollisuus leikkiin ovat keskeisiä asioita ryhmän päivän kokonaisuutta ja eheyttä suunniteltaessa. 

Leikin kautta ja avulla toteutuu

 • muistitoimintojen kehittyminen
 • minäkuvan muodostuminen
 • sosiaalisten suhteiden kehittyminen
 • yhteisten toimintatapojen sisäistäminen 

Leikkipaikat 

 • pohditaan aikuisten ja lasten kanssa mahdollisuutta leikkiin meidän päiväkodissa
 • rakennetaan yhdessä leikkipaikkoja sisällä, pihassa, metsässä
 • huomioidaan monipuolisen leikkiympäristön merkitys oppimisen näkökulmasta 

Leikkivälineet 

 • oikeanlaisia leikkivälineitä eri-ikäisille lapsille
 • käpylehmä / muovinen lehmä, pohdittavaksi lasten kanssa 
 • mikä siivittää lapsen mielikuvituksen lentoon
 • esineet houkuttavat lasta ja välittävät kulttuuria ja kieltä 

Leikin dokumentointi 

 • lasten, kasvattajien ja vanhempien kannalta
 • dokumentoinnin menetelmät, tavoitteet ja arviointi 

Leikin lajit

 • Kuvitteellinen leikki, roolileikit
  Roolileikin vaiheet eri-ikäisillä lapsilla 
 • Näytelmälliset leikit
 • Draama
  - 3-4 -vuotias harjoittelee roolin omaksumista ja aikuinen tukee 
  - Aloittelevia roolileikkijöitä ohjaavan aikuisen tehtävät 
  - Viisivuotias uppoutuu rooliinsa 
  - Kuusivuotias suunnittelee ja tiedostaa asemansa leikissä 
 • Satuleikki
 • Pedagoginen draamaleikki 
 • Nukketeatteri 
 • Rakenteluleikit
  - luovuus 
  - ohjauksen merkitys ja metodit 
  - välineistö päiväkodissa
  - Leikki käden töiden lomassa 
  - savi, hiekka, vesi, muovailuvaha
  - paperi, taittelu, repiminen, leikkely
  - pujottelu, pistely, ompelu 
 • Sääntöleikit ja perinneleikit
  - liikuntaleikit, hippa-, piilo- ja etsimisleikit 
  - laulu- ja sormileikit osana lastentarhaperinnettä
  - muisti- ja tarkkaavaisuusleikit
 • Matemaattiset ja kielelliset leikkiharjoitukset 
 • Riehumis- ja seikkailuleikit
  - miten mahdollistetaan turvallisuuden rajoissa energian purkaminen ja liikunnallisuuden lisääminen lasten leikeissä