Yritys

Jaarlin Päiväkodit Oy JAP on kieli- ja liikunta- sekä luontopainotteinen yksityinen päiväkoti, jonka lastentarhanopettaja Sari Järvinen ja lääkäri Markku Järvinen ovat perustaneet vuonna 2009.

Toiminta on nopeasti laajentunut ja kahdeksassa eri yksikössä on noin 300 lasta. Henkilökuntaa Japissa on noin 50.

Toimialueena on Hämeenlinna. Yrityksen strateginen tavoite on tarjota laadukkainta varhaiskasvatusta ja esiopetusta toimialueellaan.

Yhteistyö kotien kanssa

Lapsi elää samanaikaisesti kodin ja varhaiskasvatuksen vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta lapsen kokonaisvaltaisen hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Vanhemmilla on kuitenkin ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta sekä oman lapsensa tuntemus.

JAP tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa osaltaan lapsen opetuksesta ja kasvatuksesta. Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää lasten kasvua, kehitystä ja oppimista sekä lisätä turvallisuutta ja hyvinvointia. Lapsen viihtyvyyden, kasvamisen ja oppimisen kannalta on tärkeää luoda luottamuksellinen yhteys henkilöstön ja huoltajien välillä.

 
 
 
 
 
 

Jaarlin Päiväkodit

Miehistönkatu 3 (Poltinahon JAP),
13130 Hämeenlinna

toimisto@jappi.fi
040 7088557