Paljon mielenkiintoista toimintaa ja loistavia leikkejä

Japissa oppiminen tapahtuu leikin ja toiminnan kautta. Lapsi on aktiivinen osallistuja oppimisprosessissa.

Usein oppiminen tapahtuu päiväkodin ulkopuolella. Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja omaksuvat uusia asioita hämmästyttävän nopeasti. Tavoitteet tuleekin tarkistaa lapsen taitojen kehittymisen mukaisesti. Haluamme tukea lapsen luontaisen oppimishalun säilyttämistä, valaa uskoa lapsen omiin mahdollisuuksiin uuden oppimisessa ja tarjota oivaltamisen elämyksiä.

Lapsen kielellistä kehitystä tuetaan draaman, kirjallisuuden, saduttamisen ja kerronnan avulla. Äidinkieli on kaiken muun oppimisen väline ja tärkeä osa vuorovaikutustaitoja. Siksi sen asema on ehdottoman tärkeä. Englanninkieli on lisämauste, sen oppiminen on hauskaa ja pienelle lapselle helppoa. Ruotsinkieltä opitaan Jappebossa. 

Japin toiminta on liikuntapainotteista

Jokaisena päivänä lapsi liikkuu paitsi omaehtoisesti myös ohjatusti. Myös kaikki muut varhaiskasvatuksen sisältöalueet huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

Lapsilla pitää olla jokaisena päivänä mahdollisuus hyvään leikkiin. Japin päiväkotien tilat ja toiminta on suunniteltu siten, että se houkuttelee monipuoliseen leikkiin. Aikuinen on tietoinen lasten sosiaalista suhteista ja auttaa haastavissa tilanteissa. Jokainen lapsi otetaan mukaan leikkiin, kohteliaat käytöstavat auttavat lasta empaattisuuteen ja toisten huomioon ottamiseen.

Leikit ovat monipuolisia ja aikuinen auttaa lapsia rikastuttamaan leikkejä. Draaman keinoin leikit saavat uusia ulottuvuuksia. Roolileikit muuttavat muotoaan aikuisten innoittamana, kun kotileikki vaihtuu välillä kauppaleikiksi tai vaikka lentokoneleikiksi. Rakenteluleikkeihin tarjotaan uusia elementtejä sisällä, pihassa ja metsässä. Muovailuun yhdistetään uusia asioita ja materiaalin vaihtuminen taikataikinasta välillä pullataikinaan innostaa lapsia. Näytteleminen ja satujen dramatisointi on hauskaa ja siihen liittyy erilaisia toimintoja lavasteiden valmistuksesta puvustukseen ja musiikkiin.

 
 
 
 
 
 

Jaarlin Päiväkodit

Miehistönkatu 3 (Poltinahon JAP),
13130 Hämeenlinna

toimisto@jappi.fi
040 7088557