JAP Varhaiskasvatussuunnitelma

JAPin tavoitteena onnellinen ja itseensä luottava lapsi

 

  • lasta kiitetään useammin kuin moititaan
  • lapselle kerrotaan, että häntä arvostetaan hänen itsensä vuoksi
  • lapselle järjestetään monia onnistumisen elämyksiä
  • lapselle asetetaan järkevät rajat
  • lapselta ei vaadita täydellisiä suorituksia
  • lapsen annetaan epäonnistua
  • lasta ei verrata muihin lapsiin
  • lasta rohkaistaan luovuuteen
  • lasta kannustetaan itsenäiseen ajatteluun
  • lapsi saa osallistua toiminnan suunnitteluun

Voit tutustua tarkemmin JAPin varhaiskasvatussuunnitelmaan täältä.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarlin Päiväkodit

Miehistönkatu 3 (Poltinahon JAP),
13130 Hämeenlinna

toimisto@jappi.fi
040 7088557